TT - Hôm nay, theo lịch trình Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua nghị quyết về mở rộng Hà Nội. Việc tạm hoãn thông qua nghị quyết trước đó không hẳn có nghĩa rằng đối với đề án này Chính phủ và Quốc hội chưa tìm được tiếng nói chung.