Tất cả đều chiến thắng, và đều thuyết phục theo cách của riêng họ. Inter, Roma và Juventus sẽ bước vào loạt knock-out Champions League ít nhất với những sự thanh thản nhất định.