B.Ngân (Theo BBC)

(Cadn.com.vn) - Will Broadway, một sinh viên 22 tuổi người Anh đã phát minh ra tủ lạnh di động có thể cứu hàng triệu sinh mạng trên toàn thế giới. Tủ lạnh Isobar có thể duy trì vaccine ổn định ở 2-8 độ C trong 30 ngày, trong quá trình vận chuyển đến các nước nghèo đói và xung đột.

Tu lanh di dong - Anh 1