TP - Anh Hai à, gần kết thúc nhiệm kì Quốc hội khóa 13 rồi tui tỉ mẩn kê đếm nhiều phát ngôn trên nghị trường thực là đáng suy ngẫm…

- Tui suốt ngày chúi mặt dzô ao đìa nên lớt phớt thông tin lắm. Chú dẫn cho tui nghe vài câu mà chú tâm đắc coi!

- Có ông nghị biểu rằng, chưa bao giờ đường từ dạ dày ra nghĩa địa lại ngắn như bây giờ…

- Hay! Lối ví von rất ấn tượng. Thiệt là ám ảnh! Ý đại biểu này muốn nói thực phẩm bẩn đầu độc bữa ăn của dân, đúng hông?

- Chính xác luôn!

- Còn câu chi xuất sắc nữa hông?

- Hôm rồi lại có đại biểu thốt lên: Chưa bao giờ con đường từ lời nói đến việc làm lại dài đến thế!

- Tuyệt vời! Rất ấn tượng và cũng rất trìu tượng! Có phải là vị ấy muốn nói nhiều quan chức lên diễn đàn chém gió, lời nói hổng đi đôi với việc làm đúng hông?

- Chuẩn cơm vợ nấu luôn!

- Còn câu chi nữa kể luôn đi!

- Hôm qua có vị tư lệnh ngành, thành viên quản độ an toàn bữa ăn cho dân biểu: Đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác là tất cả không an toàn…

- Chao ôi! Câu này đúng là đỉnh của đỉnh! Thấy chưa! Lâu nay người ta khuyên người tiêu dùng phải là nhà thông thái. Có thông thái mới phân biệt được sạch và bẩn nha. Nếu không thông thái là cứ tự kỉ ám thị. Mà tự kỉ ám thị là dễ trở thành những người bệnh tưởng. Gần 40 phần trăm ung thư được cho là từ thực phẩm bẩn dễ là phao tin đồn nhảm lắm!