(HNMO) - Vừa qua, Hội đồng Giám định cổ vật quốc gia sau khi xem xét kỹ lưỡng những cổ vật của nhà sưu tập Trần Anh Tuấn ở phường Vĩnh Tuy và nhà sưu tập Trần Ngọc Lâm ở Bát Tràng, đã thống nhất ý kiến kết luận về kết quả giám định cho những cổ vật đủ điều kiện đăng ký chứng nhận với cơ quan văn hóa.