Cách tránh bão tốt nhất là đánh bại bão mà e rằng vào thời điểm này đội tuyển Nga chưa có đủ lực cần thiết để làm được điều đó.