- Đo tốc độ đường truyền ADSL trực tuyến, thấy con số kém xa hợp đồng, người dùng không rõ web đo sai hay đường truyền mình được cung cấp không đúng cam kết.

Hỏi: “Tôi đang sử dụng mạng cáp quang của VNPT Bình Định. Trên hợp đồng ghi là gói cước 8M/8M, giá thuê trọn gói là 1.500.000 đồng nhưng khi kiểm tra bằng web http://speedtest.net lại báo có 2,91 Mb. Không rõ trang speedtest.net sai hay VNPT sai?” (Bạn đọc Dang Gia, hungfrancaise@...com - 0169691xxxx). Trả lời: Kiểm tra tốc độ đường truyền bằng speednest.net chỉ có giá trị tham khảo - VNPT cung cấp đường truyền tốc độ 8M/8M cho khách hàng nhưng thường chỉ những kết nối trong nước mới đạt được tốc độ đó, còn kết nối ra nước ngoài phụ thuộc rất nhiều các đường truyền của những server như speedtest.net nên kết quả đo nhiều khi không chính xác. (Anh Trần Minh, Kĩ thuật viên mạng). - Trang web speedtest.net đặt tại server nước ngoài nên khi kiểm tra, tốc độ có thể bị chậm hơn, phụ thuộc vào đường truyền và các server tại thời điểm đo. Tất cả các phần mềm hay website đo tốc độ và lưu lượng đường truyền của một bên thứ ba hiện có chỉ có giá trị tham khảo. Tại Việt Nam, chưa có đơn vị nào có được phép đo tốc độ và lưu lượng đường truyền của các nhà cung cấp (ISP) dịch vụ Internet trừ thanh tra nhà nước. Hàng năm, thanh tra nhà nước đều thanh tra chất lượng mạng của tất cả các ISP. (Anh Lương Đình Khoa, Kĩ thuật viên mạng) Cách kiểm tra tốc độ đường truyền và một số lưu ý - Người dùng có thể chọn download một file ở server trong nước mà tốt nhất là trên server của VNPT để so sánh tốc độ thực tế với tốc độ cam kết. (Anh Trần Minh, Kĩ thuật viên mạng). - Muốn chính xác, người dùng nên down hay up một file lên server của VNPT (chẳng hạn down game của VDC) và so sánh tốc độ down/up đó với tốc độ ghi trong hợp đồng. (Đường truyền của VNPT đến các server khác nhau có thể suy giảm nhưng đường truyền tới server của VNPT vẫn phải đảm bảo xấp xỉ hoặc bằng con số trong ghi trong hợp đồng với điều kiện mạng tốt). Cũng cần phân biệt rõ khái niệm byte và bit. 1 byte = 8 bit. Trong thực tế, người dùng có thể gặp các kí hiệu Kb/Kbps/KB hay Mb/Mbps/MB. Kb là kí hiệu của kilobit, Kbps là kilobit trên giây còn KB là kilobyte và 1 KB = 8Kb, 1 KB/s = 8 Kbps. Tương tự như vậy Mb là Megabit, Mbps là megabit trên giây và MB là megabyte, 1 MB = 8 Mb, 1 MB/s = 8 Mbps. Trong câu hỏi không rõ tốc độ gói cước của anh Dang Gia đang sử dụng là 8Mbps hay 8 MB. Nếu là gói cước 8Mbps thì tốc độ tối đa đạt được 8Mbps tương đương với 1 MB/s. Còn nếu gói cước là 8MB/s thì tốc độ tối đa sẽ là 8MB/s tương đương với 64 Mbps. (Anh Lương Đình Khoa, kĩ thuật viên mạng).