Dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch được bắt đầu triển khai từ năm 2006 và sẽ kết thúc vào năm 2010 do Nhà xuất bản Kim Đồng, Hội Nhà văn Hà Nội và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam trực tiếp triển khai thực hiện.