Giadinh.net - Đây là hạn chót mà Chỉ thị 46/CT-TTg năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ “chốt” lại. Xe công nông đầu dọc được tồn tại nhưng phải đăng ký và tài xế phải có bằng lái, lưu thông hạn ...