Chiều 5/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2008, theo đó từ ngày 1/1/2008 giá đất tại thành phố sẽ tăng khoảng 20% so với hiện nay.