* Muối, thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm và đường phải nhập theo hạn ngạch

Đó là một trong những quy định trong Thông tư 04/2014/TT-BCT do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Cũng theo Thông tư 04/2014, từ ngày 20.2, 4 loại hàng hóa phải nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan gồm: Muối, thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm và đường tinh luyện, đường thô. Bộ Công thương chịu trách nhiệm quyết định lượng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ quyết định hạn ngạch thuế quan đối với 3 mặt hàng còn lại.

Ng.Nga