Theo thông báo của liên bộ Công thương-Tài chính, kể từ 15 giờ chiều nay 11.3, giá xăng RON 92 và RON 95 tăng 1.600 đồng/lít.

Xăng RON 92 và RON 95 tăng 1.600 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay

Sau hơn 20 lần giảm giá liên tục kể từ tháng 7.2014, giá xăng RON 92 sau khi điều chỉnh không quá 17.286 đồng/lít; xăng sinh học E5 không quá 16.956 đồng/lít; dầu diesel 0,05 S (lưu huỳnh) không quá 15.883 đồng/lít; dầu hỏa không quá 16.323 đồng/lít và dầu mazút có giá bán lẻ không quá 12.767 đồng/kg.

Giá xăng RON 92 tăng khoảng 1.600 đồng/lít (giá xăng RON 95 tăng ở mức tương tự), dầu hỏa tăng 900 đồng/lít; dầu diesel tăng 700 đồng/lít và dầu mazút tăng 900 đồng/kg.

Cũng theo thông báo của Bộ Công thương, việc trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu được giữ nguyên. Theo đó, cũng kể từ 15 giờ chiều nay, mức trích quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mặt hàng xăng là 1852 đồng/lít; dầu diesel các loại là 888 đồng/lít; dầu hỏa là 837 đồng/lít và dầu mazút được trích 927 đồng/kg.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã công bố các mức tăng giá xăng, dầu bán lẻ theo như Bộ Công thương thông báo.