Đó là mục tiêu của Kế hoạch số 198/KH-UBND về việc triển khai hệ thống dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn TP, do VP UBND TP Hà Nội đã ban hành chiều 27/10.

Tu 15/12: 100% xa tai Ha Noi trien khai dich vu cong muc do 3 - Anh 1

Mục tiêu nhằm tiếp tục triển khai hệ thống DVC trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính (TTHC) theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT tại 416 các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là các xã) thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn TP, bảo đảm thống nhất đồng bộ. Theo kế hoạch, lộ trình thực hiện như sau: Giai đoạn I, triển khai thí điểm tại 139 xã thuộc 6 huyện là: Đông Anh (24 xã) , Sóc Sơn (26 xã), Hoài Đức (20 xã), Thanh Trì (16 xã) và Gia Lâm (22 xã). Thời gian thực hiện: vận hành thử bắt đầu ngày 1/11/2016, chính thức ngày 10/11/2016.
Giai đoạn II: triển khai tại 277 xã, thuộc 12 huyện, thị là: Thị xã Sơn Tây (15 xã) các huyện: Thường Tín (29 xã), Phú Xuyên (28 xã), Đan Phượng (16 xã), Mê Linh (18 xã), Phúc Thọ (23 xã), Quốc Oai (21 xã), Thạch Thất (23 xã), Chương Mỹ (32 xã) Thanh Oai (21 xã), Ứng Hòa (29 xã) và Mỹ Đức (22 xã). Thời gian vận hành thử ngày 1/12/2016, chính thức ngày 15/15/2016.
Đối tượng tham gia, cấp Huyện: lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; cán bộ Văn phòng, cán bộ tư pháp hộ tịch, cán bộ Lao động thương binh & Xã hội (LĐTB&XH). Cấp Xã: lãnh đạo UBND phụ trách “một cửa” (lĩnh vực tư pháp), cán bộ tư pháp hộ tịch, LĐTB&XH.
Để thực hiện mục tiêu trên, các đơn vị liên quan và các địa phương tập trung chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, như: hạ tầng mạng WAN, Trung tâm dữ liệu, hệ thống tổng đài nhắn tin, máy tính hoạt động ổn định phục vụ tốt cho việc cài đặt và sử dụng khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư, các DVC mức độ 3 theo từng giai đoạn triển khai. Đồng thời, tổ chức đào tạo, cấp tài khoản cho cán bộ, công chức tham gia sử dụng phần mềm theo từng giai đoạn (nêu trên). Để kết nối (thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT), cần chuẩn bị, đảm bảo kết nối liên thông hệ thống DVC trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã, thuộc 18 huyện, thị xã với hệ thống quản lý hộ khẩu của CA TP Hà Nội và kết nối với hệ thống đăng ký BHYT của BHXH thành phố Hà Nội. Chuẩn bị tốt hạ tầng trang thiết bị đầu cuối (máy tính, máy in, máy quét…), phục vụ việc cài đặt phần mềm DVC mức độ 3, triển khai giải pháp ảo hóa và triển khai hệ thống.
UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ các sở, ngành chức năng TP, CATP, BHXH TP Hà Nội tập trung thực hiện tốt phần việc được giao. Đối với UBND các huyện, thị xã và các xã trực thuộc, thực hiện: Đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn và cấp tài khoản theo hướng dẫn của Sở TT&TT, thời gian thực hiện giai đoạn I (tháng 10/2016), giai đoạn II (tháng 12/2016). Đồng thời, phổ biến chủ trương của TP việc ứng dụng CNTT, triển khai DVC trực tuyến đến cán bộ, công chức đến các đơn vị để nghiêm túc thực hiện, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và xã hội.
UBND TP Hà Nội yêu cầu, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai kế hoạch này; Định kỳ kiểm tra, đánh giá, báo cáo gửi Sở TT&TT tổng hợp, báo cáo UBND TP.