(LĐ) - Hầu như tất cả các báo cáo phân tích của CTCK đều nhận định tuần qua là chuỗi ngày tệ hại nhất của TTCKVN từ đầu năm đến nay, khi mất tới hơn 8% - tương đương 21,94 điểm. Đây là mức sụt giảm theo tuần lớn nhất kể từ thời điểm 21.11.2008.