(VietNamNet) - Không giống như nhiều lần xuống dốc mạnh khác, lần này mặc dù đa số cổ phiếu đã giảm giá rất mạnh, lượng giao dịch không những không được cải thiện mà còn có xu hướng giảm dần.