Chi hoạt động thường xuyên cao hơn so với dự toán, khiến ngân sách xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền, TT - Huế) “âm” trên 676 triệu đồng. Trong đó, nợ các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn lên hơn 264 triệu đồng.

TT - Hue: Chi tiep khach 'manh tay' khien xa ngheo om no - Anh 1

Theo Kết luận Thanh tra “việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách tại xã Quảng Thái” nêu rõ, năm 2010 khi bàn giao giữa hai chủ tịch UBND cũ và mới, ngân sách nợ phải trả 676 triệu đồng. Dự kiến sẽ được xử lý rốt ráo trong nhiệm kỳ mới (2010 - 2015) do ông Trần Hải làm Chủ tịch xã. Khoản tiền nợ lớn chưa có nguồn thanh toán, khiến khoản nợ trên vẫn tiếp tục nợ kéo dài.

Kết quả kiểm tra đến thời điểm thanh tra tháng 9/2015, ngân sách xã tiếp tục nợ một số khoản đã chi cho hoạt động thường xuyên nhưng chưa bố trí được nguồn thanh toán trên 505 triệu đồng. Trong đó, các khoản nợ phát sinh của năm 2012 trở về trước hơn 157 triệu đồng, phát sinh năm 2013 là 50 triệu đồng, năm 2014 thêm hơn 97 triệu đồng. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2015 phát sinh hơn 199 triệu đồng.

Trong đó, khoản nợ kéo dài ở xã Quảng Thái buộc phải thanh toán, còn có các khoản nợ phải trả tại nhiều quán ăn, nhà hàng trên địa bàn được kê khai như quán Mười, Diễm, Bằng, Nga… lên đến hơn 264 triệu đồng. Các khoản nợ tồn đọng kéo dài chưa được UBND xã Quảng Thái thanh toán, cũng như xây dựng kế hoạch trả nợ. Một số khoản chi được duyệt từ giai đoạn 2010 trở về trước, đến nay vẫn chưa được thanh toán. Ngoài ra, UBND xã đã sử dụng tiền sử dụng đất và nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế qua các năm để chi các nhiệm vụ chi khác của hoạt động thường xuyên sai quy định với số tiền trên 392 triệu đồng.

Nguyên nhân để ngân sách xã nợ các khoản đã chi cho hoạt động thường xuyên lớn, một phần do Quảng Thái thuộc xã nghèo, đang hưởng chương trình bãi ngang đặc biệt khó khăn, điều kiện ngân sách xã khó khăn, nguồn thu cố định tại xã còn hạn chế. Các khoản chi cao hơn so với dự toán, trong đó chi tiếp khách, hội nghị của UBND xã và một số ban ngành, đoàn thể chiếm tỷ trọng lớn, chi thường xuyên chưa tiết kiệm, trong điều kiện ngân sách xã còn khó khăn. Quản lý của chủ tài khoản còn lỏng lẻo không theo nguyên tắc, kế hoạch; Bộ phận kế toán ngân sách thể hiện sự hạn chế, yếu kém, chưa có kế hoạch sử dụng ngân sách hợp lý dẫn đến tình trạng nợ của ngân sách, mất cân đối ngân sách.

Trách nhiệm mắc nợ thuộc về nhiệm kỳ ông Văn Vinh và Trần Hải làm Chủ tịch UBND xã. Lãnh đạo huyện Quảng Điền đã quyết định kỷ luật mức cảnh cáo đối với ông Trần Hải, nguyên Chủ tịch xã. Riêng ông Văn Vinh đã bị kỷ luật cách chức thời điểm 2010. UBND huyện Quảng Điền cũng kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Hụy (phụ trách kế toán) và bà Hồ Thị Thúy (thủ quỹ). Riêng bà Hoàng Thị Kim Ngân (kế toán viên) bị nhắc nhở, rút kinh nghiệm. Tập thể UBND xã Quảng Thái đã họp nghiêm túc kiểm điểm khi để xảy ra những khuyết điểm, sai phạm.

Ông Hoàng Tuấn Nam - Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho biết, để trả hết các khoản nợ trên, xã đang chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phải tiết kiệm tối đa trong quá trình chi tiếp khách, hội nghị để trả nợ. Ngoài ra, tập trung tăng các nguồn thu giúp nhanh chóng sớm trả xong các khoản nợ trên, đến nay đã trả được gần 200 triệu đồng, số còn lại dự kiến sẻ trả trong thời gian 2 năm.

Thanh Ngân