Người ta thường thích đàn ông ga lăng nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại.

Truyen tranh: Bi tat vi qua... ga lang - Anh 1

Truyen tranh: Bi tat vi qua... ga lang - Anh 2

Truyen tranh: Bi tat vi qua... ga lang - Anh 3

Truyen tranh: Bi tat vi qua... ga lang - Anh 4

Còn chuyện ga lăng với phụ nữ thì sao?

Truyen tranh: Bi tat vi qua... ga lang - Anh 5

Truyen tranh: Bi tat vi qua... ga lang - Anh 6

Truyen tranh: Bi tat vi qua... ga lang - Anh 7

Truyen tranh: Bi tat vi qua... ga lang - Anh 8