Nào ai ngờ, hai bố con cùng có một kiểu bằng.

Mơ mộng

Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí mật của thành công trong cuộc sống? Tôi tìm thấy câu trả lời

ngày trong căn phòng này.

Quạt nói: Hãy bình tĩnh.

Trần nhà: Hãy vươn cao.

Cửa sổ: Hãy nhìn ra thế giới.

Đồng hồ: Mỗi phút giây đều quí giá.

Gương: Hãy nhìn lại mình trước khi hành động.

Lịch: Hãy theo kịp tin tức và thời đại.

Đèn: Hãy tỏa sáng hết mức có thể.

Và vợ nói: Ngủ đi ông mai còn có sức đi làm kiếm tiền… đưa cho tui chứ.

***

Cả lớp làm việc tốt

- Chào các em. Từ mai trở đi, khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé!

- Thưa cô, vâng ạ!

Ngày hôm sau:

- Em nào có việc tốt kể cho cô nghe.

- Dạ thưa cô, hôm nay em dẫn một bà già qua đường ạ!

- Tốt, tất cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé!

Ngày kế tiếp:

- Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt?

- Dạ thưa cô, hôm nay chúng em học tập bạn và đều đã làm việc tốt ạ! - Cả lớp đồng thanh nói.

- Vậy là rất tốt. Các em đã làm những việc gì nào?

- Chúng em cùng dẫn một bà già qua đường ạ.

- Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả?

- Dạ thưa cô, vì bà ấy... không chịu qua đường ạ.