Các đoàn thanh tra cũng đã yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp đóng số tiền 339,3 tỉ đồng bảo hiểm xã hội chậm đóng, nợ đọng.

Truy thu 39 ti dong cham, chua dong BHXH cho hon 75.000 lao dong - Anh 1

Sau gần 1 năm thực hiện chức năng thanh tra việc nộp bảo hiểm xã hội, ngành bảo hiểm xã hội đã thanh tra 1.322 đơn vị và doanh nghiệp, kiến nghị truy thu từ các doanh nghiệp 39 tỉ đồng chưa đóng hoặc đóng thiếu bảo hiểm xã hội của người lao động.

Qua đó, các đoàn thanh tra đã phát hiện, kiến nghị truy thu 26,4 tỉ đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội của hơn 45.000 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian, 12,6 tỉ đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội của hơn 30.500 lao động đóng thiếu mức quy định. Các đoàn thanh tra cũng đã yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp đóng số tiền 339,3 tỉ đồng bảo hiểm xã hội chậm đóng, nợ đọng.

Nhằm triển khai tốt hơn chức năng thu, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức đào tạo nghiệp vụ và cấp chứng chỉ thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hiện ngành BHXH đã có gần 1.100 cán bộ đã được đào tạo đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội./.

Kim Thanh/VOV-Trung tâm tin