TT - Trại nuôi cá sấu Yang Bay của Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) nằm tại xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa bị vỡ ngày 10-11 vì mưa lũ. Nhân cơ hội “trời cho”, nhiều cá sấu đã trốn trại đi “ngao du”.