(NLĐO)- Tôi tham gia đóng BHXH với mức lương trong HĐLĐ (dĩ nhiên mức lương này không giống với thực lãnh). Hiện nay Phòng Nhân sự yêu cầu toàn thể các nhân viên của công ty phải truy đóng BHXH theo mức lương thực lãnh từ năm 2004. Yêu cầu này có đúng pháp luật hay không? (Nguyễn Văn A.)

Việc truy đóng tiền BHXH cần kèm theo quyết định nâng lương Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TPHCM, trả lời: Luật BHXH quy định, đối với NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ. Nếu công ty yêu cầu người lao động truy đóng tiền BHXH từ năm 2004 theo mức lương thực lãnh thì cần có thêm quyết định nâng lương hoặc HĐLĐ thể hiện rõ mức lương thực lãnh. Việc đóng BHXH tăng sẽ dẫn đến hưởng chế độ BHXH cao hơn sau này. Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám Q.1 TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn, congdoan@nld.com.vn.