Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 695/UBCK-GCN cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín (Trustbank).

* Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư Theo đó, Trustbank được chào bán 100 triệu cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; trong đó, 95 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 5 triệu cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, Trustbank phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành của Trustbank là Công ty Chứng khoán Đại Việt. Hiện nay, Trustbank có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 145-147-149 Hùng Vương, phường 2, Tân An, Long An.(Nguồn: TBKT)