ND-  Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) tiền thân là trường nữ sinh Đồng Khánh, được thành lập năm 1917.