(HNM) - Năm học 2011-2012, Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép Trường THPT Chu Văn An mở thêm 3 lớp chuyên mới là vật lý, hóa học, sinh học, nâng tổng số lớp chuyên của trường này lên 10 lớp.

Ngoài ra, với 3 trường chuyên và trường có lớp chuyên trên địa bàn TP gồm chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ và Sơn Tây vẫn giữ ổn định quy mô của các lớp chuyên. Cụ thể, Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam có 12 lớp chuyên: toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga. Trường chuyên Nguyễn Huệ có 11 lớp chuyên tương tự như Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trừ lớp chuyên tiếng Trung. Trường THPT Sơn Tây có 9 lớp chuyên gồm: toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Nếu HS đăng ký dự thi môn chuyên ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên. Đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Nếu HS chưa hoàn thành chương trình môn tin học ở cấp THCS thì môn chuyên này được thay thế bằng điểm môn toán.