(Zing) - Nữ sinh viên trẻ đã cắt cổ tay để tự tử đến hai lần mà không thành.