NDĐT - Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận vừa ký quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non, áp dụng đối với các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non.