Trường hợp nào được coi là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ? Làm thế nào để được công nhận người có công nuôi dưỡng liệt sĩ?

Truong hop nao duoc coi la co cong nuoi duong liet si? - Anh 1

Làm thế nào để được công nhận là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ? (Hình minh họa)

Bà Nguyễn Mai Anh (Hà Tĩnh) hỏi: Đề nghị Quý Báo tư vấn cho tôi biết trường hợp nào được coi là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, hồ sơ đề nghị công nhận người có công nuôi dưỡng liệt sĩ cần có những giấy tờ gì và cần liên hệ cơ quan nào để được giải quyết?

Luật gia Hồng Hạnh trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người có công với cách mạng thì: Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.

Đồng thời, tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công nuôi dưỡng liệt sĩ bao gồm:

Giấy báo tử, Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công; Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (theo mẫu); Văn bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ khẳng định có nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên được UBND cấp xã xác nhận;

Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nếu bà có đủ các điều kiện và giấy tờ nêu trên thì bà liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi bà đang cư trú để được xem xét, giải quyết.

PV