[Kênh14] - Sau 3 ứng cử viên sáng giá là Vương Tâm Lăng, Lâm Y Thần và Trần Kiều Ân, cuối cùng vai diễn San Bảo cũng có chủ roài.