Trường ĐH KHXH – NV TPHCM vừa thông báo tuyển sinh sau ĐH đợt 2 năm 2008 ở 30 chuyên ngành như văn học Việt Nam, lý luận văn học, ngôn ngữ học, lịch sử Việt Nam