Ngày 26.1, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã công bố chỉ tiêu dự kiến năm 2016.

Truong DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM tuyen tren 3.600 chi tieu - Anh 1

Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia năm 2015

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh bậc ĐH, CĐ và liên thông dự kiến năm nay là 3.608, trong đó chỉ tiêu bậc CĐ điều chỉnh giảm 30% so với năm 2015.

Trường vẫn xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, không điều chỉnh tổ hợp xét tuyển so với năm ngoái. Tuy nhiên, liên thông ĐH chính quy ngành công nghệ thông tin của trường năm nay không xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia mà do trường tổ chức đợt thi riêng.

Năm 2016, trường này dự kiến tuyển sinh ngành mới công nghệ hóa học, đào tạo thí điểm theo đề án chất lượng cao.

Thông tin từng ngành cụ thể như bảng sau:

Ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu
(Dự kiến)

Thông tin cần lưu ý

Toán học

52460101

Toán - Lý - Hóa

300

Bao gồm

Toán - Lý - Tiếng Anh

CT CN Tài năng

Vật lý học

52440102

Toán - Lý - Hóa

200

Toán - Lý - Tiếng Anh

Kỹ thuật hạt nhân

52520402

Toán - Lý - Hóa

50

Hải dương học

52440228

Toán - Lý - Hóa

80

Toán - Hóa - Sinh

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

52520207

Toán - Lý - Hóa

200

Toán - Lý - Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

52480201

Toán - Lý - Hóa

600

Bao gồm

Toán - Lý - Tiếng Anh

CT CN Tài năng

Khoa học máy tính

52480101

Toán - Lý - Hóa

CT Tiên tiến

Toán - Lý - Tiếng Anh

CT Việt - Pháp

Kỹ thuật phần mềm

52480103

Toán - Lý - Hóa

CT Chất lượng cao

Toán - Lý - Tiếng Anh

Hệ thống thông tin

52480104

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - Tiếng Anh

Hóa học

52440112

Toán - Lý - Hóa

225

Bao gồm

Toán - Hóa - Sinh

CT CN Tài năng

CT Việt - Pháp

Địa chất

52440201

Toán - Lý - Hóa

150

Toán - Hóa - Sinh

Khoa học Môi trường

52440301

Toán - Lý - Hóa

175

Toán - Hóa - Sinh