Trường Đại học Khoa học tự nhiên, thuộc ĐHQG TPHCM vừa công bố điểm thi đại học 2009.

Năm nay, trường có 10.513 thí sinh dự thi, trong đó có 6089 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Theo phổ điểm vừa công bố, Trường Đại học Khoa học tự nhiên dự kiến điểm chuẩn các ngành từ 13 đến 18 điểm cho nguyện vọng 1. SGGP