Ngày 6/10, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về tình hình hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tổ chức tài chính và ngân hàng thuộc Khối.

Truong ban Kinh te Trung uong lam viec voi Dang uy Khoi doanh nghiep Trung uong - Anh 1

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Huy Thắng

Tại buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Giai đoạn 5 năm (2011-2015), sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối được giữ vững, có mức tăng trưởng khá, sản xuất kinh doanh hiệu quả, cơ bản bảo toàn và phát triển được vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp được giao.

Tình hình năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 có rất nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, nhưng với kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng tài chính, kinh tế của giai đoạn 2010-2015, toàn Đảng bộ Khối cùng với gần 1 triệu người lao động tại các doanh nghiệp quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng đảng và trong hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Đảng bộ, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị Đảng bộ Khối nhìn nhận sâu sắc các nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là các giải pháp trong tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa công nghệ, tăng cường ứng dụng công nghệ mới.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng yêu cầu các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối phải lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu thành công, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, làm tốt vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt phải thực hiện tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt của kinh tế Nhà nước, để kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tại nước ta.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Bình cho rằng, hoạt động của Đảng ủy Khối vẫn còn những hạn chế, bất cập, làm cho vai trò của Đảng ủy Khối đối với hoạt động của doanh nghiệp chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần quyết liệt trong đổi mới tư duy và hành động để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tập trung vào 11 nhiệm vụ trọng tâm, để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra.

Theo Huy Thắng/Chinhphu.vn