- Thực hiện Quyết định 221 – QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Công văn số 48 - CV/TU chỉ đạo về việc tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân. Tại Quận 7 trong thời gian qua, Thường trực Quận ủy đã chỉ đạo thực hiện từng bước về quy trình tổ chức Đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Tại buổi đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện trình Đại hội IV của Đảng bộ Quận 7 vừa rồi, đồng chí Bí thư Quận ủy Trương Công Dân cho rằng, công tác đối thoại với nhân dân của các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sau khi tiếp thu chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Quận ủy quận 7 đã ban hành Hướng dẫn số 12 - HD/QU ngày 31/8/2006 và thành lập Ban chỉ đạo Tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân cấp quận, gồm 8 đồng chí do đồng chí phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm Trưởng ban và các đồng chí: Phó chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Dân vận, chủ tịch UBMTTQ Quận là thành viên Ban chỉ đạo ở cấp Quận. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra hoạt động tổ chức đối thoại trực tiếp nhân dân ở cấp Phường trên cơ sở phối hợp với đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách Phường; tham mưu cho Quận ủy kế hoạch tổ chức sơ, tổng kết hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân. Về chỉ đạo tại các Đảng ủy phường, Ban Thường vụ Đảng ủy, cùng UBND các Phường tổ chức triển khai Công văn số 48 - CV/TU của Thành ủy, Hướng dẫn số 12 - HD/QU của Quận ủy đến các Chi bộ trực thuộc, cán bộ công nhân viên chức, Mặt trận Tổ quốc - các đoàn thể, lực lượng Công an, Quân sự, Trưởng các khu phố, Tổ dân phố và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Đảng ủy 10 phường chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc chủ động nắm bắt tình tư tình cảm và những bức của nhân dân để qua đó tham mưu cho Đảng ủy chọn nội dung đối thoại. Sau khi triển khai, Đảng ủy các phường đều có tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, bài học, để đề ra biện pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong chỉ đạo, Ban Thường vụ Quận ủy chọn phường Phú Thuận làm chỉ đạo điểm, sau đó chỉ đạo tiếp các phường: Tân Quy, Tân Phong, Tân Hưng, Bình Thuận, tiếp tục thực hiện đối thoại, rồi nhân ra các phường khác còn lại. Cách chọn điểm, cũng là nhằm từng bước triển khai thực hiện hiệu quả từng bước đến đâu, rút kinh nghiệm, bài học để tổ chức đối thoại trực tiếp với dân tại từng phường, đơn vị có kết quả hơn. Sau hơn 4 tháng, kể từ khi thực hiện, giữa năm 2006, Quận tổ chức sơ kết thực hiện mô hình đối thoại trực tiếp với nhân dân tại Đảng bộ 10 phường để rút ra những kinh chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề mà người dân quan tâm; đồng thời đánh giá kết quả đạt được, bài học bước đầu và đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn tại từng phường trong hiện tại cũng như sắp tới. Từng Đảng ủy phường, đã quyết định thành lập ban chỉ đạo đối thoại trực tiếp với nhân dân do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban và các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể trong phường là thành viên. Đây cũng là bước phân công nhiệm vụ đến từng Khu phố, Tổ dân phố để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng những vấn đề mà người dân bức xúc để qua đó tham mưu trực tiếp cho Thường trực Đảng ủy, UBND phường đối thoại với dân, giải quyết kịp thời . Như ở Đảng ủy - UBND P. Bình Thuận đã tổ chức 05 buổi đối thoại với nhân dân, có hơn 293 lượt người tham dự. Tại Phường Tân Hưng, Đảng ủy - UBND Phường đã tổ chức chức 06 buổi đối thoại với hơn 306 lượt người tham dự. Tại cấp quận, hàng năm Thường trực Quận ủy chỉ đạo Quận Đoàn quận 7 tham mưu cho Quận ủy tổ chức đối thoại trực tiếp theo chuyên đề công tác. Đến nay quận đã tổ chức được 03 buổi đối thoại giữa Thường trực Quận ủy, cấp ủy Đảng cơ sở với 518 thanh niên trong đó có 396 Đoàn viên ưu tú và 122 đảng viên mới). Các ý kiến trong buổi đối thoại được Thường trực Quận ủy trực tiếp trả lời và chỉ đạo các cấp ủy các cơ sở Đảng tích cực bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để lực lượng Đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Do đó công tác phát triển Đảng tại các phường quận 7 càng được quan tâm và kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú có sự chuyển biến đáng kể. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 7, qua tham mưu của Ban Tuyên giáo Quận ủy, Thường trực Quận ủy tổ chức đối thoại theo chuyên đề công tác phát triển Đảng cho 47 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ưu tú. Các ý kiến trong buổi đối thoại được lãnh đạo Quận ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố ghi nhận đồng thời chỉ đạo cấp ủy 10 phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để chị em phấn đấu vươn lên, sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, Quận ủy - UBND Quận đã thành lập các đoàn đi thăm và trao đổi tìm hiểu với các Doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị; tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong tình hình suy thoái tài chính thế giới ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh để kịp thời tháo gỡ góp phần giải quyết vướng mắc, để duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Từ năm 2007 đến nay ở Chi Cục Thuế quận 7 tổ chức 06 đợt đối thoại với các hơn 435 Doanh nghiệp trên địa bàn Quận. Nội dung đối thoại chủ yếu về các chính sách thu thuế trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải, xây dựng và giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp về vốn, chính sách, chế độ và nghĩa vụ nộp thuế nhà nước, các vướng mắc thuộc thẩm quyền của quận, UBND quận 7 bắt tay vào nghiên cứu, giải quyết. Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền Thành phố, TW, UBND quận sẽ trình Thành phố để xin ý kiến và trả lời, giải đáp cho doanh nghiệp.