Kho này khi đưa vào sử dụng có thể chứa 4 triệu tấn lúa, ngô

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa có công văn chỉ đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam khẩn trương hoàn thành việc rà soát điều chỉnh bổ sung và phê duyệt quy hoạch hệ thống kho chứa lương thực của Tổng công ty tại đồng bằng sông Cửu Long để hoàn thành các dự án trước 31/6/2012. Bộ Tài chính chủ trì xem xét việc miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho các dự án đầu tư kho chứa lương thực của Tổng công ty Lương thực miền Nam, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tổng công ty Lương thực miền Nam chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ vay vốn, làm việc cụ thể với Ngân hàng Phát triển Việt Nam để được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước; làm việc với các ngân hàng thương mại để được vay vốn theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay trung hạn và dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam của tổ chức và cá nhân. Trước đó, tại Quyết định 57 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, kể từ ngày 10/11/2010, sẽ miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất thực hiện dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô; xây dựng kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc miễn tiền thuê đất đối với các dự án trên sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm, kể từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động./. Theo TTXVN