Chào mừng 77 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, sáng 29-3, tại TP Thái Nguyên, trên 3.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia lễ phát động chương trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu do Trung ương Đoàn tổ chức với chủ đề “Sông mãi xanh”.