Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế hôm qua làm lễ khởi công trùng tu công trình Bửu Thành Môn và bình phong lăng vua Tự Đức.

>>Bảo tồn một phần lăng Tự Đức theo tiêu chuẩn quốc tế Công trình được thi công bằng gạch vữa truyền thống, gạch trang trí, sành sứ, chất màu, hóa chất gia cường… để phục hồi các phần trang trí, phần mái, bảo tồn bằng nguyên liệu gốc theo đúng đặc trưng trong quần thể di tích cố đô Huế, và phục hồi một cách toàn diện, chính xác theo những tiêu chuẩn bảo tồn và trùng tu quốc tế. Tổng kinh phí cho công trình trùng tu này hơn 3,4 tỷ đồng. N.Phương