– Ngày 25/6 tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả các dịch vụ hỗ trợ người tạm trú”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm phụ nữ và Phát triển nêu rõ; Thực hiện chức năng và nhiệm vụ, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thực hiện đánh giá kết quả sau 3 năm xây dựng và hoạt động của dự án "Ngôi nhà bình yên" với các đối tác cung cấp các dịch vụ cho người tam trú là nạn nhân bạo lực gia đình và buôn bán trở về nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm và các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ để các khách hàng của Ngôi nhà bình yên tái hòa nhập bền vững, có đủ kỹ năng và khả năng xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Các đại biểu tham dự Hội thảo đến từ các ban ngành trung ương và một số địa phương đã tập trung thảo luận sôi nổi xung quanh các nội dung: Các dịch vụ chăm sóc trị liệu tâm lý chuyên biệt hiện có, những thuận lợị và thách thức trong việc cung cấp dịch vụ này. Làm thế nào để tăng cường chất lượng dịch vụ hỗ trợ tâm lý chuyên biệt cho người tạm trú của Ngôi nhà bình yên. Những thuận lợị và thách thức trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân hiện nay. Các giải pháp tăng cường tham gia của các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý hỗ trợ cho người tạm trú của Ngôi nhà bình yên. Nguồn lực đối với hoạt động tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề cho nạn nhân và các giải pháp nhằm hỗ trợ nạn nhân có nghề nghiệp và thu nhập ổn định tại cộng đồng. Vai trò của các cơ quan ban ngành, các cấp chính quyền và các tổ chức liên quan trong việc hỗ trợ cho người tạm trú của Ngôi nhà bình yên. Thông qua các nội dung tại hội thảo, các đại biểu đều nhất trí và khẳng định rằng, sự ra đời và hoạt động "Ngôi nhà bình yên" của Trung tâm phụ nữ và Phát triển Việt Nam đã góp phần quan trọng giúp đỡ những nạn nhân bị bạo lực gia đình và buôn bán trở về có đủ khả năng và trình độ cũng như bản lĩnh để tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời để làm tốt hơn nữa chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm phụ nữ và Phát triển các đại biểu cho rằng cần đưa một số nội dung vào Luật và chương trình hành động của Chính phủ và nhân rộng mô hình "Ngôi nhà bình yên" ở địa phương trước mắt ở một số địa phương có điều kiện. Phải có sự phối hợp và trợ giúp hơn nữa về các dịch vụ hỗ trợ tâm lý chuyên biệt, dịch vụ pháp lý, tăng cường phối hợp với các ban ngành và cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ người tạm trú đào tạo nghề và tạo thu nhập ổn định tái hòa nhập cộng đồng./.