(Kiến Thức) - Sở Y tế Hà Nội đã báo cáo Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội hoạt động của TT nghiên cứu & hỗ trợ phẫu thuật nụ cười OSCA.

Vương Long/ANTV