Theo kế hoạch, vệ tinh Hằng Nga 1 của Trung Quốc hôm nay (19/11) bắt đầu mở dần thiết bị khảo sát khoa học và sẽ gửi bức ảnh thăm dò mặt trăng đầu tiên về trong cuối tháng này.