Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh vừa có bài phát biểu trên tờ The Times với tựa đề thu hút nhiều sự quan tâm "Trung Quốc mặc dù đã đạt nhiều thành tựu to lớn, nhưng vẫn là một nước đang phát triển".

"Trung Quốc vẫn là một nước đang phát triển" Báo Diễn đàn doanh nghiệp xin giới thiệu nội dung tóm tắt của phát biểu này như sau: Điều khiến mọi người luôn suy nghĩ chính là Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 Thế giới, điều này có ý nghĩa như thế nào với nước này? Tôi cho rằng có thể trả lời theo ba phương diện: Thứ nhất, điều đó đã chứng minh con đường Trung Quốc đi là hoàn toàn đúng đắn. Trung Quốc tiến hành chính sách cải cách mở cửa hơn 30 năm, nhân dân cũng nỗ lực làm việc chăm chỉ, thực hiện tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm cao đạt gần 10%. Đến nay, Trung Quốc đã tìm thấy con đường phát triển phù hợp với điều kiện tình hình quốc gia. Thứ hai, hành trình phát triển của Trung Quốc vẫn còn dài và xuyên suốt. Năm 80 thế kỷ trước, tổng thiết kế cải cách mở cửa của Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã đề ra chiến lược nổi tiếng " ba bước đi" phát triển hiện đại hóa. Hiện nay, Trung Quốc đã thực hiện hai bước đầu tiên, và đang trong quá trình thực hiện bước thứ ba. Theo số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tổng sản lượng kinh tế bình quân của Trung Quốc năm 2009 đạt gần 3.700 USD, cách xa so với các nước phát triển trung bình. Ngoài ra, Trung Quốc vẫn nổi cộm với vấn đề mất cân bằng kinh tế, khoảng cách thành thị nông thôn ngày càng lớn. Thứ ba, sự mong đợi của thế giới bên ngoài với Trung Quốc tăng bất ngờ. Nhiều ý kiến đưa ra mong đợi tích cực, hi vọng Trung Quốc sẽ phát huy vai trò trụ cột của mình để giúp Thế Giới giải quyết những vấn đề khó khăn. Thực tế, Trung Quốc là một nước đang phát triển, luôn phát huy vai trò Quốc tế đặc biệt với tinh thần trách nhiệm cao. Về kinh tế, nền kinh tế, Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với nhiều nền kinh tế, tích cực tham gia tiến trình hội nghị thượng đỉnh G20. Về an ninh, Trung Quốc là quốc gia có số lượng người gìn giữ duy trì hòa bình nhiều nhất trong số các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Các vấn đề nóng trong khu vực, Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, nỗ lực để bảo vệ hòa bình ổn định khu vực trên bán đảo này, đồng thời tích cực tham gia các cuộc đàm phán 6 nước về vấn đề hạt nhân của Iran. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc hơn 30 năm qua là nhờ việc duy trì cải cách mở cửa, không ngừng mở rộng hợp tác đối ngoại với các nước trên Thế giới với tinh thần hai bên cùng có lợi. Cùng với sự phát triển kinh tế tiếp tục tăng cao, Trung Quốc ngày càng tham gia sâu hơn vào các vấn đề Quốc tế, trách nhiệm Quốc tế mà Trung Quốc đảm nhận ngày càng tăng, đóng vai trò to lớn cho cộng đồng quốc tế. Phùng Thủy