Mạng Kinh tế- Tài chính Trung Quốc cho biết, Kazakhstan và Trung Quốc vừa đạt được một thỏa thuận sơ bộ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.