6 tuần trước khi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, Trung Quốc đã cho triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tại thủ đô Bắc Kinh.