(NDHMoney) Trung Quốc đã ra quyết định nâng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm thêm 25 điểm phần trăm, đưa mặt bằng lãi suất lên 3%/năm.

Kể từ ngày 9/2, lãi suất cho vay đồng Nhân dân tệ sẽ nâng lên 6,06%/năm >> Các biện pháp hạ nhiệt nền kinh tế của Trung Quốc Cũng theo quyết định của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm cũng tăng thêm 0,25%, lên 6,06%, từ mức 5,81% trước đó. Quyết định nâng lãi suất sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/2/2011. Như vậy, đây là lần thứ 2 trong hơn 6 tuần, Trung Quốc đã nâng mặt bằng lãi suất lên nhằm kiềm chế lạm phát vốn ở mức 4,6% tính đến tháng 12/2010. Kể từ tháng 10/2010 đến nay, Trung Quốc đã 3 lần tăng lãi suất nhằm hiện thực hóa chính sách thắt chặt tiền tệ để đạt mục tiêu đề ra, bao gồm cả mục tiêu ngăn chặn bong bóng thị trường bất động sản. Trong tháng 12/2010, cho vay mới bằng đồng Nhân dân tệ đạt 480,7 tỷ, đưa tổng dư nợ mới trong năm 2010 lên 7.950 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1.200 tỷ USD), vượt xa hạn ngạch mà chính phủ đề ra là 7.500 tỷ.