Tạp chí Challenges (Pháp) ghi nhận, lần đầu tiên trong vòng một năm nay, Trung Quốc đã mua hơn 1.000 tấn vàng.

Tính trong vòng hai năm rưỡi trở lại đây, Trung Quốc đã mua 2.500 tấn vàng, tương đương số vàng dự trữ của Pháp.

Trong khi đó, các mỏ vàng trong nội địa Trung Quốc vẫn tiếp tục sản xuất, ước tính sẽ đạt sản lượng 430 tấn trong năm nay.

Nguyên nhân mua vàng của Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ dùng vàng để dần thay thế nguồn dự trữ 5.000 tỷ USD khi giá trị đồng bạc xanh ngày càng giảm.

Lê Thảo