Cây cầu này được khởi công xây dựng từ cuối năm 2003, hoàn thành xây dựng cơ bản ngày 26/6/2007 với tổng kinh phí 1,69 tỷ USD. Cầu có 6 làn đường hai chiều, cho phép ô tô chạy với tốc độ tối đa 100km/h.