Ngày 25/6, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã yêu cầu toàn thể lực lượng công an nước này tập trung ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo vệ an ninh Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008.