Theo Tân Hoa xã, ngày 26-11, Trung Quốc lần đầu tiên thông báo mục tiêu giảm 40 - 45% lượng khí thải các-bon đi-ô-xít (CO2) trên mỗi đơn vị Tổng sản phẩm nội địa (GDP) vào năm 2020 so với mức của năm 2005.

Quyết định trên được đưa ra sau phiên họp Quốc vụ viện Trung Quốc. Trung Quốc khẳng định kế hoạch trên là hành động tự nguyện, được thực hiện dựa trên các điều kiện trong nước, và là đóng góp lớn trong nỗ lực toàn cầu nhằm chống biến đổi khí hậu. Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện những mục tiêu này được tiến hành chặt chẽ. Để đạt được mục tiêu trên, Trung Quốc sẽ nỗ lực phát triển các loại năng lượng tái chế và năng lượng hạt nhân nhằm bảo đảm giảm 15% mức tiêu thụ năng lượng hóa thạch của cả nước vào năm 2020, đồng thời tăng diện tích che phủ rừng lên 40 triệu héc-ta so với năm 2005… HOA HUYỀN