Theo thông cáo báo chí từ Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ quán Trung Quốc tại Giacácta ngày 1/11 đã trình ASEAN Văn kiện phê chuẩn Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở khu vực Đông Nam Á (TAC).

-

Người đứng đầu Văn phòng phụ trách các vấn đề ASEAN thuộc Đại sứ quán Trung Quốc, ông Vương Kim Phong nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN tán thành TAC và cam kết phát triển quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng với ASEAN. Ông Vương khẳng định: "Trung Quốc kiên định ủng hộ vai trò lãnh đạo của ASEAN trong hợp tác Đông Á".

Về phần mình, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Chính trị-An ninh của hiệp hội, ông Sayakane Sisouvong, cho rằng việc Trung Quốc phê chuẩn Nghị định thư thứ ba thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với nỗ lực của ASEAN đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài, cũng như tiếp tục đóng vai trò quan trọng để tạo dựng một môi trường thuận lợi cho sự hợp tác trong và ngoài khu vực.

Nghị định thư này sẽ có hiệu lực sau khi được tất cả các nước ký TAC phê chuẩn.

TTXVN/Tin Tức