Trong năm 2015 Trung Quốc đã được cấp hơn 1 triệu bằng phát minh sáng chế, nhiều gấp đôi Mỹ và lập kỷ lục thế giới về số lượng bằng phát minh được cấp trong một năm.