Ngăn chặn kinh tế phát triển quá nóng và lạm phát sẽ là những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô của Trung Quốc trong năm 2008